Готується черговий номер збірника наукових праць  «Аграрна наука Західного  Полісся». До друку у збірнику приймаються теоретичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та методичні статті з актуальних питань аграрної науки та агропромислового виробництва. Детальніше.