I - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

           II - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

        ІII - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

        IV - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

Звіт про рух грошових коштів скачати

Звіт про власний капітал скачати

Примітки до річної фінансової звітності скачати

Додаток до приміток річної фінансової звітності скачати