Здійснює науково-дослідні роботи із розроблення наукових основ раціонального використання, збереження і відновлення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах. Проводить аналізи із вивчення агрохімічних властивостей ґрунтів, вмісту поживних речовин у рослинах і якості сільськогосподарської продукції.

Основні напрямки діяльності:

  • встановлення оновлених нормативів виносу біогенних елементів продукцією сільськогосподарських культур залежно від агротехнологій застосування добрив і вапнякових меліорантів;
  • розроблення ефективних систем удобрення та хімічної меліорації для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та зниження емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Західного Полісся;
  • вивчення кругообігу і балансу поживних речовин у системі "ґрунт-добриво-рослина" і розроблення агротехнічних заходів, спрямованих на його регулювання.

Впровадження у виробництво:

  • заходів із відновлення родючості агрохімічно деградованих ґрунтів;
  • удосконалених органо-мінеральних систем удобрення культур сівозміни з альтернативними джерелами органіки;
  • короткоротаційних сівозмін з оптимальним насиченням зерновими культурами для господарств різних форм власності і спеціалізації;
  • заходів щодо адаптації сільськогосподарського виробництва до змін клімату, запобігання деградаційним процесам у агроекосистемах, які сприяютимуть підвищенню безпеки та ефективності агропромислового виробництва.