Проводить розроблення  та впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій вирощування озимих і ярих зернових колосових культур,  картоплі та цукрових буряків, а також веде пошук раціональних способів обробітку та удобрення ґрунту і екологічно безпечних технологій захисту культур від шкідників, хвороб та бур'янів.

 Основні напрямки діяльності:

  • удосконалення технологій вирощування озимих і ярих зернових колосових культур та цукрових буряків  адаптованих до умов західного регіону і направлених на скорочення розриву між потенціальною і реальною продуктивністю сучасних сортів та гібридів;
  • розроблення системи мінімального обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури в сівозміні;
  • удосконалення технології використання соломи в якості органічного добрива на основі застосування деструктора для покращення розкладання пожнивних решток;
  • визначення та коригування оптимальних доз різних видів макро- і мікродобрив, термінів та способів їх внесення за вирощування сільськогосподарських культур;
  • розроблення високоінтенсивних екологічно безпечних системам догляду за посівами сільськогосподарських культур;
  • удосконалення технологій захисту посівів сільськогосподарських культур від шкодочинних організмів в сівозміні залежно від обробітків ґрунту та способів використання побічної продукції;
  • розроблення наукових основ технологій використання агроресурсів для підвищення ефективності схилового землеробства в умовах регіону.