Розробляються теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення розвитку виробництва продукції скотарства. Здійснюється економічна оцінка систем ведення сільськогосподарського виробництва, технологій вирощування сільськогосподарських культур та продукції тваринництва