16 вересня 2020 в Інституті сільського господарства Західного Полісся відбувся науково-методологічний семінар «Особливості вирощування біоенергетичних культур в умовах Західного Полісся».

Біоенергетика – один з важливих напрямів виробництва відновлюваної енергії.

Енергетичні рослини цінні великим урожаєм і невибагливістю до вирощування. В перерахунку на еквівалент енергії витрати на вирощування таких культур значно менші, ніж вартість традиційних енергоносіїв. Невибагливість біоенергетичних рослин до умов вирощування забезпечує можливість використання з цією метою низькопродуктивних земель.

Інститутом розроблено та удосконалено технології вирощування енергетичної верби та міскантуса для різних за родючістю грунтів. На даний час науковцями інституту вивчаються нові види біоенергетичних культур, а саме: тополя, світчграс, цукрове сорго та павловнія.

Вибір тієї чи іншої енергетичної культури для вирощування у виробничих цілях залежить від багатьох факторів: типу ґрунту, місцезнаходження ділянки та доступ до вологи, вид ландшафту тощо. Обов'язково потрібно визначитись зі строками та способами збирання врожаю, його зберіганням, переробкою та транспортуванням (економічно доцільна відстань транспортування біомаси як палива становить не більше 50 км).

Економічна ефективність вирощування енергетичних культур залежить від їх урожайності та витрат на вирощування і переробку в біопаливо. Оскільки здебільшого енергетичні рослини забезпечують урожай не один рік, то початкові інвестиції в необхідне обладнання і технічні засоби, а також виробничі витрати орієнтовно окупляються впродовж наступних 3-4 років, за умов дотримання відповідної технології та правильного догляду за їх насадженнями. Саме тривалий термін окупності інвестицій стримує потенційних інвесторів від вкладання коштів у розвиток біоенергетики.

Крім теоретичної частини учасники семінару оглянули розсадник біоенергетичних культур. Вони були здивовані річним приростом у висоту саджанців павловнії, а також потенціалом сформованої біомаси міскантуса.