Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори   Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

The Influence of Chemical Amelioration on the Structure of the Phosphate Fund of Retisol of Western Polissia in Ukraine. 

Polovyy, V., Yashchenko, L., Lopushniak, V., Kolesnyk, T. Ecological Engineering & Environmental Technology, 24(5), 100-110. https://doi.org/10.12912/27197050/163669 

2

Effects of lime and fertiliser on productivity of Albic Retisols.

Volodymyr Polovyy*, Petro Hnativ, Viktor Ivaniuk, Natalia Veha, Bohdan Parkhuts, Nadya Yuvchik & Mariya Avhustynovych.

International Journal of Environmental Studies.  2023, 80 (2), 464-475

https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2179755 

3

Effect of fertilisers, dolomite lime, and crop by-products on crop productivity, phosphorus balance and content in Western Polissia’s  Retisol of Ukraine.

Volodymyr POLOVYY*, Liudmyla YASHCHENKO*, Illia MARCHUK, Tetiana KOLESNYK Zemdirbyste-Agriculture, vol. 110, No. 3 (2023), p. 207–216.
DOI 10.13080/z-a.2023.110.03024

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Вплив обробітку ґрунту та побічної продукції на врожайність пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу

 

Польовий В. М., Фурманець М. Г., Сніжок О. В.

2023, №3 (840). Ст.28-34

 https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202303-04

 

2

Вплив доз мінерального удобрення та догляду за посівами на продуктивність гібридів соняшника 

Першута В.В.

Курач О. В.,

Лукащук Л. Я.

Том 101, № 8 (845). 2023. С.12-19. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308

3

Ефективність мінімалізації обробітку ґрунту і застосування побічної продукції під ячмінь ярий в умовах Західного Полісся

Польовий В.М., Фурманець М.Г., Сніжок О.В. , Колесник Т.М.

Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(101). НУВГП, Ст.223-234

https://doi.org/10.31713/vs120230 

 

4

Формування продуктивності сої (Glycine Max (L.)) на дерново-підзолистому грунті за різних доз удобрення і меліорантів

Польовий В.М., Ященко Л.А.,

Ровна Г.Ф.

Вісник ЛНУП. Серія: агрономія. 2023. Вип. 1.

5

Біологічний  цикл  СО2 і  баланс  органічного  вуглецю  в  агроценозі  кукурудза  (Zea  Mays)  –  соя  (Glycine  Hispida  Maxim) на  дерново-підзолистому  ґрунті

Польовий В.М., Ященко Л.А.,

Ровна Г.Ф.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 162–169

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0272 

6

Вплив систем удобрення та обробітків на гумусований стан темно-сірого опідзоленого ґрунту

Фурманець М.Г., Фурманець Ю.С., Фурманець І.Ю.

 

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 178–183

 https://doi.org/10.31867/2523-4544/0274 

7

Оптимізація удобрення та позакореневого підживлення ріпаку озимого в умовах західного полісся

Курач О. В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.,

Гень С.П.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 98–105

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0264 

8

Фотосинтетична діяльність пшениці озимої залежно від удобрення та вапнування на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся

Ювчик Н. О.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 184–189    

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0275 

9

Економічна ефективність застосування біологічного методу захисту яблуні проти парші

Гунчак А.В., Грищенко О.М, Гунчак М.В., Колесник Т.М.

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2023. – 1(101)) – С. 84–96

10

Динаміка продукування СО2 із провапнованого дерново-підзолистого ґрунту залежно рівнів удобрення сої.

Польовий В. М.,

Ященко Л. А.,

Ровна Г. Ф.

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Вип. 2 (102). 2023. С. 118-133. https://doi.org/10.31713/vs220239  https://ep3.nuwm.edu.ua/26866/ 

11

Вплив побічної продукції за різних способів обробітку ґрунту на

врожайність ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу

Польовий В. М., Фурманець М. Г.,

 Сніжок О. В.

Вісникаграрної науки Причорномор'я, Том 27, № 4, 2023. С.71-80

https://bsagriculture.com.ua/uk/journals/tom-27-4-2023 

12

Формування продуктивності сої (Glycine Max (L.)) на дерново-підзолистому ґрунті за різних доз удобрення і меліорантів.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф.

Вісник ЛНУП. Серія: агрономія. 2023. Вип.27.С.140-145.

https://doi.org/10.31734/agronomy2023.27.140

 Методичні рекомендації , брошури,

  статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур,

Автори

Місто, кількість сторінок

1

«Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 24 с.

2

«Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф., Курач О.В.

Рівне, 2023, 24 с.

3

«Інтенсивна технологія вирощування сої»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Гень С.П.

Рівне, 2023, 14 с.

4

«Інтенсивна технологія вирощування ячменю ярого»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 21 с.

5

«Інтенсивна технологія вирощування соняшнику»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Курач О.В.

Рівне, 2023, 14 с.

6

«Адаптивна технологія застосування вапнякових меліорантів, удобрення на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся»

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Рівне, 2023, 26 с.

7

«Особливості вирощування соняшнику в умовах Західного Полісся»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Сніжок О.В.

Рівне, 2023, 12 с.

8

«Ефективні системи обробітку ґрунту і удобрення із використанням побічної продукції в короткоротаційній сівозміні»

Польовий В.М., Фурманець М.Г., Маркарян В.В.

Рівне, 2023, 23 с.

9

«Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Маркарян В.В.

Рівне, 2023, 12 с.

10

«Технологія вирощування озимого жита»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 12 с.

11

«Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 24 с.

12

«Адаптивні технології для вирощування багаторічних енергетичних культур в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Полісся»

Першута В.В., Фурманець Ю.С., Злотенко О.Ю., Маркарян Н..А.

Рівне, 2023, 12 с.

 

Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Influence of climate dynamics and liming on physicochemical soil properties and crop- rotation productivity of North-Western Polissya in Ukraine.

 

VolodymyrPolovyy, Petro Hnativ, Józef Chojnicki, Volodymyr Lykhochvor, Natalia Lahush, NadyaYuvchik, HalynaIvanyuk , Liudmyla Lukashchuk, Mariya Avhustynovych, Halyna Kosylovych, Yuriy Korinec.

SOIL SCIENCE ANNUAL 2022, 73(1), 146856                https://doi.org/10.37501/soilsa/146856.  Licensee Soil Science Society of Poland. S (скопус)

http://www.soilsa.com/Influence-of-climate-dynamics-and-liming-on-physicochemical-soil-properties-and-crop,146856,0,2.html

 

2

Changes in the agrochemical indices of LuvicGreyzemicPhaeozems under the impact of west Ukraine climate aridization

Volodymyr Polovyy, Petro Hnativ, Józef Chojnicki, Natalia Lahush, Viktor Ivaniuk, Mariya Avhustynovych, Oksana Haskevych, Liudmyla Lukashchuk, Mykola Lukyanik.

SOIL SCIENCE ANNUAL 2022, 73(1), 146855

https://doi.org/10.37501/soilsa/146855

http://www.soilsa.com/Influence-of-climate-dynamics-and-liming-on-physicochemical-soil-properties-and-crop,146856,0,2.html

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Стан і перспективи інвестування розвитку сільського господарства в умовах нестабільності.

Захарчук О.В., Кісіль М.І., Нечитайло В.В.

Економіка АПК. 2022.  Том.29. № 6. С. 41-56

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202206041

2

Еколого-економічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур на дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся України.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Колесник Т.М.

Агроекологічний журнал. 2022. №1. С. 91-98

 https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.257127

3

Вплив удобрення та вапнування на баланс і вміст форм калію в дерново-підзолистому ґрунті.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Колесник Т.М.

Вісник аграрної науки. 2022. №7 (832). С. 22-28. 

 https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202207-02 

4

Інтенсивність емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту за різних доз меліорантів і удобрення ріпаку озимого у Західному Поліссі.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Агробіологія. 2022. № 1 (171). С. 36-42

DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-171-1-36-42  

5

Інтенсивність емісії СО2 дерново-підзолистого ґрунту залежно від удобрення та вапнування

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Зернові культури. Том 6. № 1. 2022. С. 160–168.

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0219 

6

Вплив системи удобрення на продуктивність ріпаку озимого

Курач О.В.

Наук.-техн. Бюлетень Інституту олійних культур НААН – м. Запоріжжя – 2022р. Вип. 32 С. 63–72.

https://doi.org/10.36710/IOC–2022–32–07 

7

Розвиток шкідливих організмів у посівах кукурудзи залежно від обробітків ґрунту та системи захисту

Сніжок О.В., Шевченко Т.В.

Захист і карантин рослин. 2022.  Вип. 68. С. 156-167

 https://doi.org/10.36495/1606-9773.2022.68.156-167 

8

Щільність будови темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем обробітку під культурами сівозміни

М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець, І.Ю. Фурманець

Збірник наукових праць "Агробіологія. № 2. 2022. С. 6-11.

DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-174-2-6-12 

9

Врожайність  і структура врожаю сої залежно від елементів технології вирощування

Гень С.П.

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2022. Вип. 71 (2) – С.100-111.

 

 Розділи в монографіях виданих за кордоном

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

2

Status and prospects of investment agricultural development in Ukraine. Transformation of economy, finance and management

Zakharchuk О., Kіsil M., Nechytailo V.

 Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 58−74. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-3.

 

 

Науково-довідкові видання

з/п

Назва підручника, довідника

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Пропозиції щодо оптимізації витрат в польовому кормовиробництві шляхом інвестування енерго- та ресурсоощадних технологій

Кісіль М. І. та ін

НААН, ННЦ ІАЕ, ІКСГП НААН. Вінниця : Вінницька друкарня, 2020. 50 с.

 

Методичні рекомендації , брошури, 

статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур

Автори

Місто, кількість сторінок

1

Ефективність застосування мікродобрив за вирощування зернових колосових культур

О.Ю. Злотенко

Аграрна наука виробництву №4 2022р. С.-12

 

2

Вплив інтенсивної системи захисту за різних обробітків ґрунту на видовий склад шкідливих організмів ріпаку озимого

О.В. Сніжок

Аграрна наука виробництву №2 2022р. С.-18

 

3

Оптимальна система удобрення під енергетичні культури

Ю.С.Фурманець

Аграрна наука виробництву №4 2022р. С.-22

 

4

Раціональна екологічно-безпечна система удобрення під зернові культури

М.Г. Фурманець,  В.В. Маркарян

Аграрна наука виробництву №1 2022р. С.-14

 

 

Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

The influence of climate changes on crop yields in Western Ukraine

V. Polovyy*, P. Hnativ, V.Balkovskyy, V. Ivaniuk, N.Lahush, V. Shestak, W. Szulc, B.Rutkowska, L.Lukashchuk*, M.Lukyanik*, N.Lopotych

Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 384-390

https://doi.org/10.15421/2021_56 

https://www.ujecology.com/archive/uje-volume-11-issue-1-year-2021.html

 

 

2

Agro-ecological efficiency of a crop fertilization system with the use of phytomass residues in the western forest steppe of Ukraine

V. Polovyy*, V. Snitynskyy, P. Hnativ, W. Szulc, N.Lahush, V. Ivaniuk, M. Furmanets, S.Kulyk*, V.Balkovskyy, M. Poliukhovych, B.Rutkowska.

Journal of Elementology 2021, 26(2), 433-445

 https://doi.org/10.5601/jelem.2021.26.1.2120 

https://web.b.ebscohost.com

 

3

Increasing the Investment Attractiveness of the Financial Reporting Indicators by Applying Innovations. In: Alareeni B., Hamdan A., Elgedawy I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries

Kyrylov Y., Stoliarchuk N., Kisil M., Khioni H., Hranovska V., Korobenko R.

ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021. vol 194

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69221-6_106

 

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся

 

В.М. Польовий, Л. А. Ященко,

 Н. О. Ювчик

 

2021. №4 (817). С. 5-12

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202104-01 

2

Вплив удобрення та вапнування на продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 84–91

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0163 

3

Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу

О. В. Курач

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 92–98

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0164 

4

Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту

О. В. Сніжок, Н. О. Ювчик

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 145–152

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0171 

5

Ефективність системи захисту

та обробітку ґрунту

проти шкідливих організмів

у посівах кукурудзи на зерно

О. В. Сніжок

Збірник Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Вип. 70 (2), С.60-72

https://doi.org/10.32636/01308521.2021-(70)-2-5  

6

Вплив кліматичних факторів на ефективність вапнування дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся

В.М. Польовий, Н.О. Ювчик,

П.С. Гнатів, В.Я. Іванюк, Н.І.Лагуш

Вісник Уманського національного університету садівництва, №1, 2021. С.14-20

DOI:10.31395/2310-0478-2021-1-14-20

7

Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення із використанням побічної продукції на забур’яненість культур сівозміни.

М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець, В.В.Маркарян

Зб. наук. праць Уманського Національного університету садівництва

м. Умань – 2021. – Вип. 98. С. 239-246

DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-239-246

8

Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування

В.М. Польовий, Л.А. Ященко,

 Г.Ф. Ровна, Н.О. Ювчик

Агроекологічний журнал. 2021.

№ 2. С. 64–70

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234459 

9

Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України

Кісіль М.І.

Економіка АПК, 2021. №9. С. 19-30.

http://www.eapk.org.ua/contents/2021 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109019        

 

10

Вплив вапнякових меліорантів, удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна,

 Б. В. Гук, Н.О. Ювчик

Зб. наук. праць Уманського Національного університету садівництва

м. Умань – 2021. – Вип. 98. С. 58-67

DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-58-67

11

Винесення та повернення основних елементів живлення з продукцією ячменю (HORDIUM VULGARE L.) на провапнованому дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся.

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія: Сільське господарство. Рослинництво.

2021.  № 2. С. 13–19

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.01 

12

Винос біогенних елементів продукцією ріпаку озимого залежно від застосування добрив і вапнякових меліорантів

 

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко,  О.В. Курач,

 Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Вісника Сумського національного агарного університету. Серія «Агрономія і біологія». № 1. 2021.

13

Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства

Кісіль М.І., Кропивко М.Ф.,

Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 6.

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101006

14

Потенціал впливу мікрокліматичних стресорів систем аквапоніки на розвиток рослин

Т. М. Колесник, Т. М. Солодка,

 А. В. Кучерова

 

Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : Зб. наук. праць.. – 2021. – №2. – С. 72–78

15

Особливості формування балансу органічної речовини в короткоротаційній польовій сівозміні за органічного землеробства в Західному Лісостепу

Т. М. Колесник, В. М. Щербачук,

М. В. Зіневич

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2021. – №2. – С. 79–84

 

Монографії видані в Україні

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Інвестування розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій

Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Кісіль М.І. та ін.

ННЦ «ІАЕ», 2021, 313 с.

 

Розділи в монографіях виданих за кордоном

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Optimization of growing conditions for winter wheat on sod-podzolis soil by the fertilization and melioration in Western Polissia of Ukraine/Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences

Collective monograph

Vol.3

Polovyi V.M., Yashchenko L.A.

Riga, Latvia: "Baltija Publishing" 2021. P. 90-108 .

 

Науково-довідкові видання

з/п

Назва підручника, довідника

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адаптація систем землеробства до змін клімату» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання.[Електронне видання]

Веремеєнко С.І., Фурманець О.А.

 Вісник НУВГП,

2021.– 46 с.

 

Методичні рекомендації , брошури, 

статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур

Автори

Місто, кількість сторінок

1

Особливості сівби та догляду за посівами  в осінньо-зимовий період

 

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, О.О. Ропак, О.В. Курач, О.В.Сніжок, Г.Ф. Ровна, Б.В.Гук, М.Г. Фурманець,

Рівне, 2021, 8 с.

http://www.isg.rv.ua/images/IMAGES/B/2021/ripak_21.pdf

2

Кліматичні зміни: як зменшити їх негативну дію в умовах Західного Полісся

 

В. М. Польовий,Л. Я. Лукащук  

 

Рівне, 2021, 10 с.

http://www.isg.rv.ua/images/IMAGES/B/2021/klimat_06_08_21.pdf,

3

Методичні рекомендації щодо застосування добрив, високоефективних хімічних меліорантів та мікродобрив на дерново-підзолистих ґрунтах

В. М. Польовий, Л. А. Ященко,

Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук, Н.О.Ювчик

Рівне, 2021, 19 с.

4

Методичні рекомендації з використання екологічно-безпечної системи удобрення та обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні

В. М. Польовий, С.І.Веремеєнко,

М.Г. Фурманець, В.В. Маркарян

Рівне, 2021, 16 с.

5

Концепція використання агроресурсів для підвищення ефективності схилового землеробства Західного Лісостепу України

Л.Я. Лукащук,

Г.Д. Крупко

Рівне, 2021, 26 с.

6

Адаптивні технології застосування вапнякових меліорантів для зниження емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Західного Полісся

В. М. Польовий, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук, Н.О.Ювчик

Рівне, 2021, 19 с.

7

Особливості проведення весняно-польових робіт в умовах 2021 року

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, О.О.Ропак, О.В. Курач, О.В. Сніжок, Г.Ф.Ровна, Б.В.Гук, М.Г. Фурманець, В.В. Маркарян, О.Ю. Злотенко,Г.М. Шевчук

Рівне, 2021, 26 с.