Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

The influence of climate changes on crop yields in Western Ukraine

V. Polovyy*, P. Hnativ, V.Balkovskyy, V. Ivaniuk, N.Lahush, V. Shestak, W. Szulc, B.Rutkowska, L.Lukashchuk*, M.Lukyanik*, N.Lopotych

Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 384-390

https://doi.org/10.15421/2021_56 

https://www.ujecology.com/archive/uje-volume-11-issue-1-year-2021.html

 

 

2

Agro-ecological efficiency of a crop fertilization system with the use of phytomass residues in the western forest steppe of Ukraine

V. Polovyy*, V. Snitynskyy, P. Hnativ, W. Szulc, N.Lahush, V. Ivaniuk, M. Furmanets, S.Kulyk*, V.Balkovskyy, M. Poliukhovych, B.Rutkowska.

Journal of Elementology 2021, 26(2), 433-445

 https://doi.org/10.5601/jelem.2021.26.1.2120 

https://web.b.ebscohost.com

 

3

Increasing the Investment Attractiveness of the Financial Reporting Indicators by Applying Innovations. In: Alareeni B., Hamdan A., Elgedawy I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries

Kyrylov Y., Stoliarchuk N., Kisil M., Khioni H., Hranovska V., Korobenko R.

ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021. vol 194

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69221-6_106

 

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Винос елементів живлення пшеницею озимою залежно від удобрення і вапнування в умовах Західного Полісся

 

В.М. Польовий, Л. А. Ященко,

 Н. О. Ювчик

 

2021. №4 (817). С. 5-12

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202104-01 

2

Вплив удобрення та вапнування на продуктивність кукурудзи на зерно в короткоротаційній сівозміні на дерново-підзолистому ґрунті

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 84–91

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0163 

3

Вплив удобрення на продуктивність ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу

О. В. Курач

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 92–98

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0164 

4

Видовий склад шкідливих організмів в посівах ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту та системи захисту

О. В. Сніжок, Н. О. Ювчик

Зернові культури. Том 5. № 1. 2021. С. 145–152

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0171 

5

Ефективність системи захисту

та обробітку ґрунту

проти шкідливих організмів

у посівах кукурудзи на зерно

О. В. Сніжок

Збірник Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Вип. 70 (2), С.60-72

https://doi.org/10.32636/01308521.2021-(70)-2-5  

6

Вплив кліматичних факторів на ефективність вапнування дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся

В.М. Польовий, Н.О. Ювчик,

П.С. Гнатів, В.Я. Іванюк, Н.І.Лагуш

Вісник Уманського національного університету садівництва, №1, 2021. С.14-20

DOI:10.31395/2310-0478-2021-1-14-20

7

Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення із використанням побічної продукції на забур’яненість культур сівозміни.

М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець, В.В.Маркарян

Зб. наук. праць Уманського Національного університету садівництва

м. Умань – 2021. – Вип. 98. С. 239-246

DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-239-246

8

Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування

В.М. Польовий, Л.А. Ященко,

 Г.Ф. Ровна, Н.О. Ювчик

Агроекологічний журнал. 2021.

№ 2. С. 64–70

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234459 

9

Макроекономічний інвестиційний процес у сільському господарстві України

Кісіль М.І.

Економіка АПК, 2021. №9. С. 19-30.

http://www.eapk.org.ua/contents/2021 

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109019        

 

10

Вплив вапнякових меліорантів, удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна,

 Б. В. Гук, Н.О. Ювчик

Зб. наук. праць Уманського Національного університету садівництва

м. Умань – 2021. – Вип. 98. С. 58-67

DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-58-67

11

Винесення та повернення основних елементів живлення з продукцією ячменю (HORDIUM VULGARE L.) на провапнованому дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся.

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Вісник Полтавської державної аграрної академії. Серія: Сільське господарство. Рослинництво.

2021.  № 2. С. 13–19

https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.01 

12

Винос біогенних елементів продукцією ріпаку озимого залежно від застосування добрив і вапнякових меліорантів

 

В. М. Польовий,

Л. А. Ященко,  О.В. Курач,

 Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук

Вісника Сумського національного агарного університету. Серія «Агрономія і біологія». № 1. 2021.

13

Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства

Кісіль М.І., Кропивко М.Ф.,

Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 6.

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101006

14

Потенціал впливу мікрокліматичних стресорів систем аквапоніки на розвиток рослин

Т. М. Колесник, Т. М. Солодка,

 А. В. Кучерова

 

Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : Зб. наук. праць.. – 2021. – №2. – С. 72–78

15

Особливості формування балансу органічної речовини в короткоротаційній польовій сівозміні за органічного землеробства в Західному Лісостепу

Т. М. Колесник, В. М. Щербачук,

М. В. Зіневич

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2021. – №2. – С. 79–84

 

Монографії видані в Україні

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Інвестування розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій

Лупенко Ю.О., Захарчук О.В., Кісіль М.І. та ін.

ННЦ «ІАЕ», 2021, 313 с.

 

Розділи в монографіях виданих за кордоном

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Optimization of growing conditions for winter wheat on sod-podzolis soil by the fertilization and melioration in Western Polissia of Ukraine/Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences

Collective monograph

Vol.3

Polovyi V.M., Yashchenko L.A.

Riga, Latvia: "Baltija Publishing" 2021. P. 90-108 .

 

Науково-довідкові видання

з/п

Назва підручника, довідника

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адаптація систем землеробства до змін клімату» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання.[Електронне видання]

Веремеєнко С.І., Фурманець О.А.

 Вісник НУВГП,

2021.– 46 с.

 

Методичні рекомендації , брошури, 

статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур

Автори

Місто, кількість сторінок

1

Особливості сівби та догляду за посівами  в осінньо-зимовий період

 

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, О.О. Ропак, О.В. Курач, О.В.Сніжок, Г.Ф. Ровна, Б.В.Гук, М.Г. Фурманець,

Рівне, 2021, 8 с.

http://www.isg.rv.ua/images/IMAGES/B/2021/ripak_21.pdf

2

Кліматичні зміни: як зменшити їх негативну дію в умовах Західного Полісся

 

В. М. Польовий,Л. Я. Лукащук  

 

Рівне, 2021, 10 с.

http://www.isg.rv.ua/images/IMAGES/B/2021/klimat_06_08_21.pdf,

3

Методичні рекомендації щодо застосування добрив, високоефективних хімічних меліорантів та мікродобрив на дерново-підзолистих ґрунтах

В. М. Польовий, Л. А. Ященко,

Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук, Н.О.Ювчик

Рівне, 2021, 19 с.

4

Методичні рекомендації з використання екологічно-безпечної системи удобрення та обробітку ґрунту у короткоротаційній сівозміні

В. М. Польовий, С.І.Веремеєнко,

М.Г. Фурманець, В.В. Маркарян

Рівне, 2021, 16 с.

5

Концепція використання агроресурсів для підвищення ефективності схилового землеробства Західного Лісостепу України

Л.Я. Лукащук,

Г.Д. Крупко

Рівне, 2021, 26 с.

6

Адаптивні технології застосування вапнякових меліорантів для зниження емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Західного Полісся

В. М. Польовий, Г. Ф. Ровна, Б. В. Гук, Н.О.Ювчик

Рівне, 2021, 19 с.

7

Особливості проведення весняно-польових робіт в умовах 2021 року

В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук, О.О.Ропак, О.В. Курач, О.В. Сніжок, Г.Ф.Ровна, Б.В.Гук, М.Г. Фурманець, В.В. Маркарян, О.Ю. Злотенко,Г.М. Шевчук

Рівне, 2021, 26 с.