17 червня 2016 року в рамках відзначення 60-річчя заснування наукової установи на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах».

На конференції були висвітлені питання:

 • раціональне використання земельних ресурсів;
 • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
 • сівозміни, як фактор збереження родючості ґрунтів;
 • обробітки ґрунту;
 • водна та хімічна меліорація ґрунтів;
 • системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • технології вирощування сільськогосподарських культур;
 • економічні аспекти сучасного землеробства.

Завантажити Збірник Аграрна наука Західного Полісся (1,52 MB)

Завантажити Титульну сторінку збірника (0,47 MB)

 

12 червня 2015 року на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Покращення родючості ґрунтів в сучасних господарсько-економічних умовах та ефективність технологій застосування добрив»

 На конференції були висвітлені питання:

 • раціональне використання земельних ресурсів;
 • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
 • сівозміни, як факторів збереження родючості ґрунтів;
 • обробітки ґрунту;
 • вапнування кислих ґрунтів;
 • меліорація ґрунтів;
 • системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • нові види добрив та меліорантів.

Завантажити тези доповiдей (0,90 MB)

 

27 червня 2014 року на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Раціональне використання земельних ресурсів, збереження і підвищення родючості ґрунтів»

На конференції були висвітлені наступні питання:

 • раціональне використання земельних ресурсів;
 • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
 • вапнування та відтворення родючості ґрунтів;
 • сучасні підходи до систем удобрення сільськогосподарських культур;
 • ефективність використання нових видів добрив та меліорантів.

Завантажити тези доповiдей (1,58 MB)

20 грудня 2012 року вiдбулася науково-практична Інтернет-конференція «Інтенсифікація технологій — шлях до підвищення ефективності землеробства ». На конференції обговорювали наступні питання:

 • ефективність технологій;
 • адаптація технологій до змін клімату;
 • попередники і обробіток грунту;
 • сортові ресурси;
 • системи удобрення;
 • cистеми захисту рослин.

Завантажити тези доповiдей (1,87 MB)

25 липня 2012 року вiдбулася науково-практична інтернет-конференція «Вапнування та вiдтворення родючостi ґрунтiв в сучасних господарсько-економiчних умовах». На конференції обговорювали наступні питання:

 • вапнування та відтворення родючості ґрунтів;
 • системи удобрення сільськогосподарських культур;
 • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
 • сівозміни, як фактор збереження родючості ґрунтів;
 • нові види добрив та меліорантів.

Завантажити тези доповiдей (1,96 MB)