25 липня 2012 року вiдбулася науково-практична інтернет-конференція «Вапнування та вiдтворення родючостi ґрунтiв в сучасних господарсько-економiчних умовах». На конференції обговорювали наступні питання:

  • вапнування та відтворення родючості ґрунтів;
  • системи удобрення сільськогосподарських культур;
  • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
  • сівозміни, як фактор збереження родючості ґрунтів;
  • нові види добрив та меліорантів.

Завантажити тези доповiдей (1,96 MB)