17 червня 2016 року в рамках відзначення 60-річчя заснування наукової установи на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах».

На конференції були висвітлені питання:

  • раціональне використання земельних ресурсів;
  • агроекологічний моніторинг ґрунтів;
  • сівозміни, як фактор збереження родючості ґрунтів;
  • обробітки ґрунту;
  • водна та хімічна меліорація ґрунтів;
  • системи удобрення сільськогосподарських культур;
  • технології вирощування сільськогосподарських культур;
  • економічні аспекти сучасного землеробства.