Рада молодих вчених була створена  на базі Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції у 80-тих роках ХХ століття. Головним із завдань Ради молодих вчених було і залишається на сьогодні сприяти розвитку наукового рівня та професійності молодих вчених інституту, пошук та підтримка талановитих дослідників серед аспірантів, молодих  вчених, надання їм всебічної допомоги у науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності.