Громадська організація «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука» (ГО «РОСГДС «Наука») є місцевою громадською організацією, створена при Рівненській державній сільськогосподарській дослідній станції в 2008 році і отримала сертифікат на право надання дорадчих послуг у галузі с.-г. виробництва.

Основне завдання діяльності – докорінне поліпшення наукового забезпечення АПВ області, освоєння ринкових відносин у сфері виробництва і реалізації с.-г. продукції, науково-консультаційне та інформаційне забезпечення сільськогосподарських структур і сільського населення.

 Перелік дорадчих послуг, які надаються дорадниками та експертами-дорадниками громадської організації «Рівненська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Наука»:

 

 • Надання комплексних консультацій з питань оцінки рівнів і динаміки продуктивності орних земель північно-західного регіону України та їх агрохімічних показників у взаємозв'язку з внесенням добрив.
 • Розроблення нових методичних підходів щодо проведення агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь та оцінки його результатів.
 • Розроблення нових методичних підходів щодо оцінки еволюційних змін та негативних тенденцій агрохімічних властивостей ґрунтів за тривалого удобрення і вапнування.
 • Обґрунтування напрямів оптимізації систем застосування добрив, встановлення параметрів деградаційних змін і ефективної родючості ґрунтів за тривалого їх використання без удобрення і розроблення комплексу ефективних заходів з відновлення родючості деградованих ґрунтів.
 • Розроблення і наукове обґрунтування систем удобрення в сівозмінах, адаптованих до різних ринково-трансформованих господарсько-економічних умов ведення землеробства і кон'юнктури ринку.
 • Розробка короткоротаційних сівозмін, розміщення культур в полях сівозмін.
 • Проведення економічного аналізу ефективності сівозмін з різним насиченням зерновими культурами, технологій виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції.
 • Проведення розрахунку та обґрунтування економічної доцільності вирощування сільськогосподарських культур в залежності від різних рівнів інтенсифікації технологій та кон'юнктури ринку.
 • Впровадження прогресивних технологій утримання сільськогосподарських тварин, оптимізації годівлі сільськогосподарських тварин, удосконалення племінного і зоотехнічного обліку в господарствах, поліпшення управління підприємством та удосконалення методів організації виробництва, визначення ефективності галузей тваринництва.
 • Розробка комплексних систем ведення с.-г. виробництва в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.
 • Проведення, самостійно та спільно з установами аграрної науки, досліджень відповідно до потреб сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення, пропаганда, демонстрація та впровадження їх на практиці.
 • Підготовка та проведення спеціальних Днів поля, семінарів для керівників, спеціалістів і робітників сільськогосподарських підприємств, особистих та фермерських господарств, інших осіб з питань землеробства, рослинництва, тваринництва та агробізнесменеджменту.
 • Проведення досліджень з маркетингової діяльності, проведення соціологічних досліджень і вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення на дорадчі послуги.
 • Поширення інформації про інноваційні розробки проводиться на науково-практичних конференціях та шляхом пропагування їх серед керівників і спеціалістів агропромислового комплексу і в засобах масової інформації.