04 листопада 2021 року на базі Національного університету водного господарства та природокористування відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування», співорганізатором якої виступив Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН.

В конференції взяли участь доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій і органів державного й муніципального управління, зацікавлені особи в галузі екології та аграрного виробництва. Від інституту виступив із пленарною доповіддю директор, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН В.М. Польовий на тему: «Еколого-економічні аспекти вирощування культур на дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся». Активну участь в роботі конференції взяли також науковці інституту: Лукащук Л.Я., Ященко Л.А., Злотенко О.Ю., Курач О.В., Ювчик Н.О. .

     Свої доповіді представили науковці із Білорусії, Казахстану та Норвегії.