17 червня 2021 року на базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОВИРОБНИЦТВІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Організатори конференції Інститут сільського господарства Західного Полісся та Національний університет водного господарства та природокористування.

Були представлені доповіді та тези за такими тематиками:

- агроекологічний моніторинг ґрунтів;

- збереження та відтворення родючості  ґрунтів;

- системи удобрення сільськогосподарських культур;

- інноваційні технології в рослинництві;

- екологічні проблеми землеробства;

- економіка землекористування.;

- сучасні технології збалансованого природокористування;

- технології точного землеробства;

- перспективні напрями розвитку машин для АПК.

В конференції взяли участь науковці науково-дослідних установ мережі НААН, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти, освітяни, представники підприємств. Всього 63 учасники, з них: онлайн – 36, наживо – 12, заочно  - 15.

Матеріали конференції будуть опубліковані у науковому збірнику «Аграрна наука Західного Полісся».

В рамках конференції директор Інституту доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України Польовий Володимир Мефодійович від імені ректорату  Національного університету водного господарства та природокористування був нагороджений Почесною грамотою за високий професіоналізм у підготовці фахівців, багаторічну сумлінну працю та науково-практичне сприяння розвиткові агрономічної освіти. Грамоту вручила директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП, кандидат с.-г. наук, професор Прищепа Алла Миколаївна.

 

 

Новина на Facebook