Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Influence of climate dynamics and liming on physicochemical soil properties and crop- rotation productivity of North-Western Polissya in Ukraine.

 

VolodymyrPolovyy, Petro Hnativ, Józef Chojnicki, Volodymyr Lykhochvor, Natalia Lahush, NadyaYuvchik, HalynaIvanyuk , Liudmyla Lukashchuk, Mariya Avhustynovych, Halyna Kosylovych, Yuriy Korinec.

SOIL SCIENCE ANNUAL 2022, 73(1), 146856                https://doi.org/10.37501/soilsa/146856.  Licensee Soil Science Society of Poland. S (скопус)

http://www.soilsa.com/Influence-of-climate-dynamics-and-liming-on-physicochemical-soil-properties-and-crop,146856,0,2.html

 

2

Changes in the agrochemical indices of LuvicGreyzemicPhaeozems under the impact of west Ukraine climate aridization

Volodymyr Polovyy, Petro Hnativ, Józef Chojnicki, Natalia Lahush, Viktor Ivaniuk, Mariya Avhustynovych, Oksana Haskevych, Liudmyla Lukashchuk, Mykola Lukyanik.

SOIL SCIENCE ANNUAL 2022, 73(1), 146855

https://doi.org/10.37501/soilsa/146855

http://www.soilsa.com/Influence-of-climate-dynamics-and-liming-on-physicochemical-soil-properties-and-crop,146856,0,2.html

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Стан і перспективи інвестування розвитку сільського господарства в умовах нестабільності.

Захарчук О.В., Кісіль М.І., Нечитайло В.В.

Економіка АПК. 2022.  Том.29. № 6. С. 41-56

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202206041

2

Еколого-економічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур на дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся України.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Колесник Т.М.

Агроекологічний журнал. 2022. №1. С. 91-98

 https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2022.257127

3

Вплив удобрення та вапнування на баланс і вміст форм калію в дерново-підзолистому ґрунті.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Колесник Т.М.

Вісник аграрної науки. 2022. №7 (832). С. 22-28. 

 https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202207-02 

4

Інтенсивність емісії СО2 з дерново-підзолистого ґрунту за різних доз меліорантів і удобрення ріпаку озимого у Західному Поліссі.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Агробіологія. 2022. № 1 (171). С. 36-42

DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-171-1-36-42  

5

Інтенсивність емісії СО2 дерново-підзолистого ґрунту залежно від удобрення та вапнування

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Зернові культури. Том 6. № 1. 2022. С. 160–168.

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0219 

6

Вплив системи удобрення на продуктивність ріпаку озимого

Курач О.В.

Наук.-техн. Бюлетень Інституту олійних культур НААН – м. Запоріжжя – 2022р. Вип. 32 С. 63–72.

https://doi.org/10.36710/IOC–2022–32–07 

7

Розвиток шкідливих організмів у посівах кукурудзи залежно від обробітків ґрунту та системи захисту

Сніжок О.В., Шевченко Т.В.

Захист і карантин рослин. 2022.  Вип. 68. С. 156-167

 https://doi.org/10.36495/1606-9773.2022.68.156-167 

8

Щільність будови темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем обробітку під культурами сівозміни

М.Г. Фурманець, Ю.С. Фурманець, І.Ю. Фурманець

Збірник наукових праць "Агробіологія. № 2. 2022. С. 6-11.

DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9270-2022-174-2-6-12 

9

Врожайність  і структура врожаю сої залежно від елементів технології вирощування

Гень С.П.

Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2022. Вип. 71 (2) – С.100-111.

 

 Розділи в монографіях виданих за кордоном

з/п

Назва монографії

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

2

Status and prospects of investment agricultural development in Ukraine. Transformation of economy, finance and management

Zakharchuk О., Kіsil M., Nechytailo V.

 Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P. 58−74. URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-220-3-3.

 

 

Науково-довідкові видання

з/п

Назва підручника, довідника

Автори

Назва видання, місто, кількість сторінок

1

Пропозиції щодо оптимізації витрат в польовому кормовиробництві шляхом інвестування енерго- та ресурсоощадних технологій

Кісіль М. І. та ін

НААН, ННЦ ІАЕ, ІКСГП НААН. Вінниця : Вінницька друкарня, 2020. 50 с.

 

Методичні рекомендації , брошури, 

статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур

Автори

Місто, кількість сторінок

1

Ефективність застосування мікродобрив за вирощування зернових колосових культур

О.Ю. Злотенко

Аграрна наука виробництву №4 2022р. С.-12

 

2

Вплив інтенсивної системи захисту за різних обробітків ґрунту на видовий склад шкідливих організмів ріпаку озимого

О.В. Сніжок

Аграрна наука виробництву №2 2022р. С.-18

 

3

Оптимальна система удобрення під енергетичні культури

Ю.С.Фурманець

Аграрна наука виробництву №4 2022р. С.-22

 

4

Раціональна екологічно-безпечна система удобрення під зернові культури

М.Г. Фурманець,  В.В. Маркарян

Аграрна наука виробництву №1 2022р. С.-14