Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

з/п

Назва статті

Автори   Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

The Influence of Chemical Amelioration on the Structure of the Phosphate Fund of Retisol of Western Polissia in Ukraine. 

Polovyy, V., Yashchenko, L., Lopushniak, V., Kolesnyk, T. Ecological Engineering & Environmental Technology, 24(5), 100-110. https://doi.org/10.12912/27197050/163669 

2

Effects of lime and fertiliser on productivity of Albic Retisols.

Volodymyr Polovyy*, Petro Hnativ, Viktor Ivaniuk, Natalia Veha, Bohdan Parkhuts, Nadya Yuvchik & Mariya Avhustynovych.

International Journal of Environmental Studies.  2023, 80 (2), 464-475

https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2179755 

3

Effect of fertilisers, dolomite lime, and crop by-products on crop productivity, phosphorus balance and content in Western Polissia’s  Retisol of Ukraine.

Volodymyr POLOVYY*, Liudmyla YASHCHENKO*, Illia MARCHUK, Tetiana KOLESNYK Zemdirbyste-Agriculture, vol. 110, No. 3 (2023), p. 207–216.
DOI 10.13080/z-a.2023.110.03024

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

з/п

Назва статті

Автори

  Назва видання, том, номер видання, сторінки

1

Вплив обробітку ґрунту та побічної продукції на врожайність пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу

 

Польовий В. М., Фурманець М. Г., Сніжок О. В.

2023, №3 (840). Ст.28-34

 https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202303-04

 

2

Вплив доз мінерального удобрення та догляду за посівами на продуктивність гібридів соняшника 

Першута В.В.

Курач О. В.,

Лукащук Л. Я.

Том 101, № 8 (845). 2023. С.12-19. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202308

3

Ефективність мінімалізації обробітку ґрунту і застосування побічної продукції під ячмінь ярий в умовах Західного Полісся

Польовий В.М., Фурманець М.Г., Сніжок О.В. , Колесник Т.М.

Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(101). НУВГП, Ст.223-234

https://doi.org/10.31713/vs120230 

 

4

Формування продуктивності сої (Glycine Max (L.)) на дерново-підзолистому грунті за різних доз удобрення і меліорантів

Польовий В.М., Ященко Л.А.,

Ровна Г.Ф.

Вісник ЛНУП. Серія: агрономія. 2023. Вип. 1.

5

Біологічний  цикл  СО2 і  баланс  органічного  вуглецю  в  агроценозі  кукурудза  (Zea  Mays)  –  соя  (Glycine  Hispida  Maxim) на  дерново-підзолистому  ґрунті

Польовий В.М., Ященко Л.А.,

Ровна Г.Ф.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 162–169

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0272 

6

Вплив систем удобрення та обробітків на гумусований стан темно-сірого опідзоленого ґрунту

Фурманець М.Г., Фурманець Ю.С., Фурманець І.Ю.

 

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 178–183

 https://doi.org/10.31867/2523-4544/0274 

7

Оптимізація удобрення та позакореневого підживлення ріпаку озимого в умовах західного полісся

Курач О. В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.,

Гень С.П.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 98–105

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0264 

8

Фотосинтетична діяльність пшениці озимої залежно від удобрення та вапнування на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся

Ювчик Н. О.

Зернові культури. Том 7. № 1. 2023. С. 184–189    

https://doi.org/10.31867/2523-4544/0275 

9

Економічна ефективність застосування біологічного методу захисту яблуні проти парші

Гунчак А.В., Грищенко О.М, Гунчак М.В., Колесник Т.М.

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». – 2023. – 1(101)) – С. 84–96

10

Динаміка продукування СО2 із провапнованого дерново-підзолистого ґрунту залежно рівнів удобрення сої.

Польовий В. М.,

Ященко Л. А.,

Ровна Г. Ф.

Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Вип. 2 (102). 2023. С. 118-133. https://doi.org/10.31713/vs220239  https://ep3.nuwm.edu.ua/26866/ 

11

Вплив побічної продукції за різних способів обробітку ґрунту на

врожайність ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу

Польовий В. М., Фурманець М. Г.,

 Сніжок О. В.

Вісникаграрної науки Причорномор'я, Том 27, № 4, 2023. С.71-80

https://bsagriculture.com.ua/uk/journals/tom-27-4-2023 

12

Формування продуктивності сої (Glycine Max (L.)) на дерново-підзолистому ґрунті за різних доз удобрення і меліорантів.

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф.

Вісник ЛНУП. Серія: агрономія. 2023. Вип.27.С.140-145.

https://doi.org/10.31734/agronomy2023.27.140

 Методичні рекомендації , брошури,

  статті в науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука – виробництву»

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур,

Автори

Місто, кількість сторінок

1

«Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 24 с.

2

«Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Ровна Г.Ф., Курач О.В.

Рівне, 2023, 24 с.

3

«Інтенсивна технологія вирощування сої»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Гень С.П.

Рівне, 2023, 14 с.

4

«Інтенсивна технологія вирощування ячменю ярого»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 21 с.

5

«Інтенсивна технологія вирощування соняшнику»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Курач О.В.

Рівне, 2023, 14 с.

6

«Адаптивна технологія застосування вапнякових меліорантів, удобрення на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся»

Польовий В.М., Ященко Л.А., Ровна Г.Ф., Гук Б.В.

Рівне, 2023, 26 с.

7

«Особливості вирощування соняшнику в умовах Західного Полісся»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Сніжок О.В.

Рівне, 2023, 12 с.

8

«Ефективні системи обробітку ґрунту і удобрення із використанням побічної продукції в короткоротаційній сівозміні»

Польовий В.М., Фурманець М.Г., Маркарян В.В.

Рівне, 2023, 23 с.

9

«Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Маркарян В.В.

Рівне, 2023, 12 с.

10

«Технологія вирощування озимого жита»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 12 с.

11

«Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці»

Першута В.В., Лукащук Л.Я., Злотенко О.Ю.

Рівне, 2023, 24 с.

12

«Адаптивні технології для вирощування багаторічних енергетичних культур в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Полісся»

Першута В.В., Фурманець Ю.С., Злотенко О.Ю., Маркарян Н..А.

Рівне, 2023, 12 с.