Польовий Володимир Мефодійович народився 22 червня 1957 року в с. Травлин Хмельницької області.

У 1980 році закінчив Кубанський сільськогосподарський інститут, отримавши кваліфікацію вчений агроном. Після закінчення інституту, попрацювавши рік у колгоспі імені Леніна Шепетівського району Хмельницької області головним агрономом, був запрошений на роботу на Рівненську державну сільськогосподарську дослідну станцію, де пропрацював з 1981 до 1986 року, спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником. В цей час з 1984 до 1986 року навчався без відриву від виробництва в аспірантурі при Інституті землеробства і тваринництва західного регіону України.

З 1986 до 1998 року Польовий В.М. працював директором Рівненської обласної проектно-пошукової станції хімізації сільського господарства, а з 1998 до 2022 року — директором Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, на сьогодні Інституту сільського господарства Західного Полісся.

Польовий В.М. успішно поєднує наукову діяльність з викладацькою, працюючи з 2002 року за сумісництвом спочатку доцентом, а на даний час професором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування.

У 1990 році в Камянець-Подільському сільськогосподарському інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему «Продуктивность люцерны в чистом виде и в смеси со злаками при создании краткосрочных сенокосов многоукосного использования в условиях Западной Лесостепи УССР» за спеціальністю «рослинництво».

У 2004 році Польовому В.М. присвоєно вчені звання старшого наукового співробітника і доцента.

Докторську дисертацію на тему «Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України» захистив в Національному університеті біоресурсів та природокористування у 2006 році. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 року Польовому В.М. присуджено науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «агрохімія».

У 2007 році Польового В.М. на конкурсній основі обрано член-кореспондентом НААН за напрямком «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва», а у 2008 році присвоєно вчене звання професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Польовим В.М. опубліковано 147 наукових праць, в т. ч. 7 книг і монографій у співавторстві та одну монографію одноосібно, є співавтором шести винаходів.

За плідну наукову роботу, активну роботу з впровадження інновацій в агропромислове виробництво нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2004 р.), Почесною грамотою УААН (2006 р.), «Знаком Пошани» Міністерства аграрної політики України (2006 р.), Почесною грамотою Рівненської облдержадміністрації (2006 р.), Почесною відзнакою УААН (2007 р.), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007 р.). В 2009 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

15 жовтня 2020 року, за результатами таємного голосування, доктора сільськогосподарських наук, професора, директора Інституту сільського господарства Західного Полісся Польового Володимира Мефодійовича було обрано академіком НААН України.

З 16 лютого 2022 року — радник при дирекції Інституту.