Польовий Володимир Мефодійович народився 22 червня 1957 року в с. Травлін Хмельницької області.

У 1980 році закінчив Кубанський сільськогосподарський інститут, отримавши кваліфікацію вчень агроном. Після закінчення інституту, попрацювавши рік у колгоспі імені Леніна Шепетівського району Хмельницької області головним агрономом, був запрошений на роботу на Рівненську державну сільськогосподарську дослідну станцію, де пропрацював з 1981 до 1986 року, спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником. На цей час з 1984 до 1986 року навчався без відриву від виробництва в аспірантурі при Інституті землеробства та тваринництва в західному регіоні України.

З 1986 до 1998 року Польовий В.М. працював директором Рівненської обласної проектно-пошукової станції хімізації сільського господарства, а з 1998 до 2022 року — директором Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, на сьогодні Інституту сільського господарства Західного Полісся.

Польовий В.М. успішно поєднує наукову діяльність з викладацькою, працюючи з 2002 року за сумісництвом спочатку доцентом, а на даний час професором кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування.

У 1990 році в Кам'янець-Подільському сільському інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільських наук на тему «Продуктивність люцерні в чистому вигляді та в суміші зі злаками при створенні короткострокових сінокосів багатоукосного використання в умовах Західного Лісостепу УРСР» за спеціальні

У 2004 році Польовому В.М. присвоєно вчені звання старшого наукового співробітника та доцента.

Докторську дисертацію на тему «Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України» захистив у Національному університеті біоресурсів та природокористування у 2006 році. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 року Польовому В.М. присуджено наукову ступінь доктора сільських наук за спеціальністю «Агрохімія».

У 2007 році Польового В.М. на конкурсній основі обрано член-кореспондентом НААН за напрямом «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва», а у 2008 році присвоєно вченого звання професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. Польовим В.М. опубліковано 147 наукових праць, у т. ч. 7 книг і монографій у співавторстві та одну монографію одноособово, є співавтором шести винаходів.

За плідну наукову роботу, активну роботу з впровадження інновацій в агропромислове виробництво нагородження Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2004 р.), Почесною грамотою УААН (2006 р.), «Знаком Пошани» Рівненської облдержадміністрації (2006 р.) 2007 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.). У 2009 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

15 жовтня 2020 року, за результатами таємного голосування, доктора сільських наук, професора, директора Інституту сільського господарства Західного Полісся Полевого Володимира Мефодійовича було обрано академіком НААН України.

З 16 лютого 2022 року – радник дирекції Інституту.