На сьогодні тематика наукових досліджень Інституту спрямована на вирішення наступних проблем:

 • розроблення методики оцінки і прогнозування ефективності використання агроресурсів стосовно агрометеорологічних умов;
 • розроблення раціональних систем удобрення сільськогосподарських культур для забезпечення їх стабільної продуктивності, високої якості продукції та збереження родючості ґрунту;
 • удосконалення системи землеробства для осушуваних земель;
 • розроблення ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури з використанням новітніх технічних засобів.
 • розроблення та удосконалення екологічно безпечних та економічно вигідних технологій вирощування озимих і ярих зернових культур, озимого ріпаку,картоплі, цукрових буряків та сої для отримання високоякісної продукції;
 • розроблення екологічно та економічно орієнтованих систем інтегрованого захисту рослин від шкідливих організмів;
 • розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур для одержання органічної продукції;
 • розроблення технологій вирощування кормових культур та біоенергетичної рослинної сировини;
 • організація племінного тваринництва на основі нових методів селекції та біотехнології;
 • обґрунтування технологічних потреб в основних видах сільськогосподарської техніки для агроформувань залежно від площі сільськогосподарських угідь та їх спеціалізації;
 • розроблення методичних засад ефективності інвестицій аграрних підприємств;
 • випробування закінчених наукових розробок, доведення їх до рівня інновацій, комерціалізація та науковий супровід впровадження інноваційних розробок;
 • науково-консультаційне та інформаційне забезпечення агроформувань і сільського населення.