I - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

           II - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

        ІII - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

        IV - КВАРТАЛ

Баланс скачати

Звіт про фінансові результати скачати

Звіт про рух грошових коштів скачати

Звіт про власний капітал скачати

Примітки до річної фінансової звітності скачати