Завідувач лабораторії – Фурманець Юрій Степанович, с.н.с., кандидат с.-г. наук

Діяльність лабораторії спрямована проведення маркетингово-економічного аналізу ринку агропромислового виробництва регіону; вивчення проблем трансферу інновацій в підприємствах агропромислового комплексу та організацію інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників; підвищення рівня конкурентоздатності їх продукції та ефективності виробництва, забезпечення розширення обсягів реалізації наукоємної продукції установи, комплексне програмно-цільове забезпечення управління експериментально-виробничою діяльністю мережі дослідних господарств. 

Основні напрямки діяльності:

  • розробка науково-організаційних основ здійснення маркетингу, трансферу інноваційної продукції та дослідження кон’юнктури ринку наукоємної продукції в різних галузях агропромислового виробництва Рівненської області;
  • трансфер інновацій у сільськогосподарське виробництво на основі розроблення галузевих програм та інноваційних проектів;
  • патентно-кон’юнктурні дослідження на предмет конкурентоспроможності об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та інноваційної продукції установи, порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами;
  • аналіз та планування виробничо-фінансової діяльності дослідних господарств;
  • інформаційно-консультаційний супровід впровадження інноваційних розробок у сільськогосподарських підприємствах регіону;
  • організація Днів поля, семінарів, конференцій, круглих столів, виставок