На базі Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН 28 червня 2024 року відбувся  День поля,

в якому взяли   участь представники Департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації, Державного навчального закладу "Рівненського обласного навчального центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК", сільськогосподарських агроформувань області, працівники фітосанітарної лабораторії та Управління фітосанітарної безпеки, науковці.

Науковцями інституту було продемонстровано колекцію з понад 125 сортів та гібридів сільськогосподарських культур вітчизняної селекції та  представлені інноваційні розробки які вирішують актуальні питання сільськогосподарського виробництва регіону, зокрема:

  • Енергозберігаючі технології обробітку ґрунту та способи використання побічної продукції;
  • Особливості захисту посівів сої від шкодочинних організмів;
  • Сучасні аспекти в технології вирощування озимої пшениці;
  • Технологія вирощування новітніх гібридів ріпаку озимого в умовах Західного Лісостепу;
  • Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу;
  • Технологія вирощування соняшнику в умовах змін клімату;
  • Удобрення та меліорація як захід докорінного поліпшення родючості дерново-підзолистих ґрунтів з метою вирощування конкурентоспроможних культур;
  • Залежність емісії діоксиду карбону в ґрунті від різних доз добрив на фоні хімічної меліорації і побічної продукції.