04 липня 2024 року Інститутом сільського господарства Західного Полісся НААН спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію: «ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ  РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

В конференції взяли участь науковців науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, всього 70 осіб, в тому числі: 49 он-лайн та 21 заочно.

Із вступним словом виступили директор ІСГ Західного Полісся НААН Володимир Володимирович Першута та директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою НУВГП Алла Миколаївна Прищепа.

На конференції були широко представлені доповіді з питань родючості ґрунту, екологічних аспектів землеробства, інноваційних технологій в рослинництві та сучасних технологій збалансованого природокористування, економіки землекористування, перспективні напрямки розвитку машин для АПК. На поставлені запитання були дані обґрунтовані наукові відповіді.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Аграрна наука Західного Полісся»